archiverahul gandhi launch

સતત ચાર વર્ષથી જનઆક્રોશ નો સામનો કરી રહેલી કોંગ્રેસ આજે મોદી ખિલાફ કરશે જનઆક્રોશ રેલી
દેશ

સતત ચાર વર્ષથી જનઆક્રોશ નો સામનો કરી રહેલી કોંગ્રેસ આજે મોદી ખિલાફ કરશે જનઆક્રોશ રેલી

એક પછી એક કારમી હાર મેળવી રહેલી કોંગ્રેસ આજે મોદી સરકાર ખિલાફ જનઆક્રોશ રેલી યોજી રહી છે. છેલ્લા ચાર વર્ષમાં...