archiveAMU

દેશ

કોંગ્રેસના હાથ મુસ્લિમોનાં ખૂન થી ખરડાયેલા છે: સલમાનખુર્શીદ (પૂર્વ કેન્દ્રિય મંત્રી અને સીનીયર કોંગ્રેસ નેતા)

પૂર્વ કેન્દ્રિય મંત્રી અને સીનીયર કોંગ્રેસ નેતા સલમાન ખુર્શીદે એમ કહીને વિવાદનો મધપુડો છનછેડયો છે કે કોંગ્રેસના હાથ મુસ્લિમોનાં ખૂનથી...