આયુષ્માન ભારત

આયુષ્માન ભારતના અમલીકરણમાં સમગ્ર દેશમાં પ્રથમ રહ્યું આપણું ગુજરાત !
ગુજરાતઆયુષ્માન ભારત

આયુષ્માન ભારતના અમલીકરણમાં સમગ્ર દેશમાં પ્રથમ રહ્યું આપણું ગુજરાત !

પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજના-આયુષ્માન ભારત લોન્ચ થયાના બે મહિનાની અંદર આ મહત્ત્વની આરોગ્ય યોજનાના અમલીકરણમાં ગુજરાત ટોચનાં સ્થાને રહ્યું છે....
જાણો આયુષ્યમાન ભારત યોજના અંગેની સંપૂર્ણ માહિતી
ગુજરાતદેશઆયુષ્માન ભારત

જાણો આયુષ્યમાન ભારત યોજના અંગેની સંપૂર્ણ માહિતી

  1.પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજના – આયુષ્યમાન ભારત ભારત સરકારનાં સ્વાસ્થ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલય દ્વારા રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્થ્ય સુરક્ષા મિશન...