તાજા સમાચારગુજરાત

ગુજરાતમાં કોરોનાના નવા 725 કેસ સાથે કુલ 36123 કેસ, વધુ 18 ના મોત

611views

• રાજ્યમાં કુલ કેસ : 36123
• રાજ્યમાં કુલ મોત : 1948
• રાજ્યમાં આજના મોત : 18
• નવા કેસ : 725