ગુજરાત

ગુજરાતમાં વિકાસના કામો ઝડપી અને પારદર્શક બનાવવા સીએમ રૂપાણીનો મહત્વનો નિર્ણય, નગરપાલિકા સ્તરે અમલ

211views

પ્રજાલક્ષી કામો ઝડપી અને પારદર્શક બને તે માટે ગુજરાતના સીએમ વિજયભાઈ રૂપાણીએ મહત્વનો નિર્ણય કર્યો છે. નગરોના આયોજનબદ્ધ અને વિકાસને વધુ વેગ આપવા ત્રણ નગરપાલિકા વિસ્તારમાં તેને સંલગ્ન અન્ય નગરપાલિકા સમાવિષ્ટ કરીને સંયુક્ત નગરપાલિકાની રચનાનો નિર્ણય લેવાયો છે.

રાજ્ય સરકારના આ નિર્ણયથી સ્થાનિક સ્તરે વહીવટી ખર્ચ ઘટશે તેમજ માનવબળ વધતા વિકાસના કામો પણ ઝડપી અને સરળ બનશે. સીએમ વિજયભાઈ રૂપાણીએ સુરેન્દ્રનગર- દૂધરેજ નગરપાલિકામાં વઢવાણ નગરપાલિકાને સમાવેશ કરીને સંયુક્ત નગરપાલિકા રચી છે જેનું મુખ્ય મથક સુરેન્દ્રનગર રહેશે.

આ તરફ દક્ષિણ ગુજરાતમાં નવસારી નગરપાલિકામાં વિજલપોર નગરપાલિકાનો સમાવેશ કરીને નવસારી – વિજલપોર સંયુક્ત નગરપાલિકા રચીને નવસારીને તેનું મુખ્યમથક બનાવાયું છે.
જ્યારે પોરબંદર નગરપાલિકામાં છાયા નગરપાલિકાનો સમાવેશ કરીને નવી રચાયેલી નગરપાલિકાને પોરબંદર-છાયા નગરપાલિકા નામ અપાયું છે. તેમજ તેનું મુખ્યમથક પોરબંદર રહેશે.

આ ત્રણેય સંયુક્ત નગરપાલિકાઓમાં વહીવટદાર તરીકે સંબંધિત પ્રાંત અધિકારીઓની પણ નિમણૂંક કરાઈ છે. સુરેન્દ્રનગર-વઢવાણ નગરપાલિકાના વહિવટદાર તરીકે પ્રાંત અધિકારી વઢવાણ, નવસારી, વિજલપોર નગરપાલિકાના વહિવટદાર તરીકે પ્રાંત અધિકારી નવસારી અને પોરબંદર છાયા નગરપાલિકાના વહિવટદાર તરીકે પ્રાંત અધિકારી પોરબંદરની નિમણૂંક કરાઈ છે.