તાજા સમાચારગુજરાત

ગુજરાત કોરોના અપડેટ: છેલ્લા 24 કલાકમાં નવા 540 કેસ, કુલ 26198 કેસ

432views

રાજ્યમાં કુલ કેસ : 26198
રાજ્યમાં કુલ મોત : 1619
રાજ્યમાં આજના મોત : 27
નવા કેસ : 540

જીલ્લો કેસ
અમદાવાદ ૩૧૨
સુરત ૯૩
વડોદરા ૪૫
મહેસાણા ૧૨
ગાંધીનગર ૯
જામનગર ૯
ભરૂચ ૯
પાટણ ૮
અરવલ્લી ૭
રાજકોટ ૫
કચ્છ ૪
જુનાગઢ ૪
નર્મદા ૪
વલસાડ ૩
ભાવનગર ૨
સાબરકાંઠા ૨
ખેડા ૨
દાહોદ ૨
સુરેન્દ્રનગર ૨
બનાસકાંઠા ૧
મહીસાગર ૧
આણંદ ૧
પંચમહાલ ૧
છોટા ઉદેપુર ૧
નવસારી ૧
કુલ ૫૪૦