તાજા સમાચારગુજરાત

ગુજરાત લાઈવ કોરોના અપડેટ: છેલ્લા 24 કલાકમાં નવા 520 કેસ, કુલ 25148 કેસ

327views

રાજ્યમાં કુલ કેસ : 25148
રાજ્યમાં કુલ મોત : 1561
રાજ્યમાં આજના મોત : 27

અમદાવાદ ૩૩૦
સુરત ૬૫
વડોદરા ૪૪
ગાંધીનગર ૧૬
ભરૂચ ૭
જામનગર ૬
જુનાગઢ ૫
ભાવનગર ૪
રાજકોટ ૪
આણંદ ૪
પાટણ ૪
ખેડા ૪
મહેસાણા ૩
ગીર-સોમનાથ ૩
બનાસકાંઠા ૨
અરવલ્લી ૨
સુરેન્દ્રનગર ૨
દ્વારકા ૨
અમરેલી ૨
મહીસાગર ૧
સાબરકાંઠા ૧
બોટાદ ૧
દાહોદ ૧
નવસારી ૧
નર્મદા ૧
મોરબી ૧
અન્ય રાજ્ય ૪
કુલ ૫૨૦