તાજા સમાચારગુજરાત

ગુજરાત બજેટ: નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલ આઠમી વાર ગુજરાતનું બજેટ રજૂ કરશે

આજે બુધવારથી શરૂ થતા ગુજરાત વિધાનસભાના બજેટ સત્રના પ્રથમ દિવસે નાણામંત્રી નીતિન પટેલ રાજ્યનું વર્ષ 2020-21નું બજેટ રજૂ કરશે. ત્યારે આજના બજેટ પહેલા નાયબ મુખ્યમંત્રી તથા નાણામંત્રી નીતિન પટેલે જણાવ્યું કે, આ બજેટ સર્વાંગી વિકાલલક્ષી બજેટ છે જે દરેક વર્ગ અને દરેક ઉંમરનાં લોકોને ધ્યાનમાં રાખીને રજૂ કરવામાં આવશે. આઠમી વખત બજેટ રજૂ કરવાનો લાભ મને મળી રહ્યો છે તેથી હું ગૌરવ અનુભવું છું. ગુજરાતનાં 6 કરોડ 30 લાખ નાગરિકોને આજનું બજેટ પસંદ આવશે. ગુજરાતનો આગામી વિકાસ દ્રઢ રહેશે.

અત્યાર સુધી સૌથી વધુ બજેટ રજૂ કરવાનો રેકર્ડ પૂર્વ નાણામંત્રી વજુભાઇ વાળાના નામે રહ્યો છે. આવતીકાલે નાણાંમંત્રી નિતીન પટેલ ફરી એકવાર બજેટ રજૂ કરશે. વિધાનસભામાં સૌથી વધુ વાર બજેટ રજૂ કરનારાં નીતિન પટેલ બીજા ક્રમે રહ્યાં છે. નીતિન પટેલ આઠમી વાર બજેટ રજૂ કરશે. આઠમી વાર બજેટ રજૂ કરીને નાણાંમંત્રી નીતિન પટેલ એક નવો રેકર્ડ કરશે. નીતિન પટેલે બે વાર લેખાનુદાન અને પાંચ વાર પૂર્ણ બજેટ રજૂ કર્યું છે.