તાજા સમાચારગુજરાત

સ્વચ્છ ગુજરાતના નિર્માણ માટે રાજ્ય સરકારની કટ્ટિબદ્ધતા, પીરાણા ડમ્પ સાઇટ ખાતે કચરાનો પહેલો ડુંગર ડિસેમ્બરમાં નાબૂદ થશે

164views

રાજ્ય સરકાર દ્વારા રાજ્યને સ્વચ્છ બનાવવા માટે અનેક વિધ પ્રાયાસો હાથ ધરી રહ્યા છે. ત્યારે સમગ્ર શહેરનાં ઘનકચરો જ્યાં ઠલવાય છે તેવા પીરાણા ડમ્પ સાઇટને ક્લીયર કરી પર્યાવરણ સુધારવાનો પડકાર તંત્ર દ્વારા રોડ સાડનાં પહેલા ઢગલામે ડિસેમ્બર સુધીમાં નાબૂદ કરી દેવા યુદ્ધનાં ધોરણે કામગીરી આરંભી છે. પીરાણા ખાતે રોડ સાઇડનાં કચરાનાં પહેલાં ડુંગરને ક્લીયર કરવાની કામગીરી 12 ટ્રોમિલ મશીનથી કરવામાં આવી રહી છે. અને તેમા વેગ આપવા માટે આગામી બે ચાર દિવસમાં જ બીજા છ મશીન મૂકવામાં આવનાર છે.

હાલ 3 લાખ મેટ્રિક ટન કચરો સાફ થઇ ચૂક્યો છે અને પ્લાસ્ટિક, કપડા તથા લાકડા જેવી ચીજવસ્તુને વેસ્ટ ટૂ એનર્જી પ્રોજેકટ હાથ ધરનાર કંપનીને આપવામાં આવે છે. અને બાકી રહેતા રોડ પથ્થર વગેરે બાંકડા સહિતની ચીજવસ્તુ બનાવતી કંપનીને આપવામાં આવે છે. જ્યારે ટ્રોમિલ મશીનનાં ઉપયોગ થઇ શકે કે કેમ તેની તપાસ કરાવવામાં આવી રહી છે. અને બીજીબાજુ આજુબાજુના ખેડૂતોએ પણ આ રેતી માટી લઇ જવા દેવાની માંગણી કરી છે. તેથી કચરાનું સંપૂર્ણપણે રિસાયકલિંગ થઇ રહ્યું છે.