ગુજરાત

નવા ટ્રાફિકના નિયમોને લઇને ગુજરાતીઓ માટે રાહતના સમાચાર

  • પીયુસી માટે રાજ્યમાં 900 નવા સેન્ટર ખોલવામાં આવશે.
  • હાલ કોઈ વ્યક્તિ ટ્રાફિક્સ નિયમ તોડશે તો તેને જૂના નિયમ પ્રમાણે દંડ ફટકારવામાં આવશે.
  • નવા નિયમ પ્રમાણે વસુલાયેલી દંડની રકમ પરત નહીં કરાય.

ગુજરાતમાં નવા ટ્રાફિક નિયમના અમલને લઈને રાજ્ય સરકાર દ્વારા મોટી જાહેરાત કરવામાં આવી છે.  નવા નિયમોને લઇને લોકોને હેલમેટ ખરીદવામાં અને પીયુસી કાઢવામાં પડતી અગવડતાની વધતી ફરીયોદોને લઇને રાજ્ય સરકાર દ્વારા આ નવા ટ્રાફિક નિયમની સમયમર્યાદા 15 ઓક્ટોબર સુધી લંબાવવામાં આવી છે.

નવા મોટર વ્હીકલ એક્ટની અમલવારીને લઈને ગુજરાતીઓને એક મહિનાની રાહત મળી છે. 15 ઓક્ટોબર સુધી હેલમેટ ન પહેરનાર અને પીયુસી ન ધરાવનાર વાહન ચાલકોને જૂના નિયમ પ્રમાણે 100 રૂપિયા દંડ ભરવો પડશે. સાથે પીયુસી માટે રાજ્યમાં 900 નવા સેન્ટર ખોલવામાં આવશે. હાલ કોઈ વ્યક્તિ ટ્રાફિક્સ નિયમ તોડશે તો તેને જૂના નિયમ પ્રમાણે દંડ ફટકારવામાં આવશે. વાહનવ્યવહાર મંત્રીની જાહેરાત પ્રમાણે ટ્રાફિકના નવા નિયમોના અમલની મર્યાદા જ વધારવામાં આવી છે. એટલે કે હાલમાં કોઈ વ્યક્તિ જો ટ્રાફિક નિયમો તોડશે તો ટ્રાફિકના જૂના નિયમો પ્રમાણે દંડ વસૂલ કરવામાં આવશે.